🍓YUMENA先生🍓川越JAZZ入門

🎶Saturday Lesson🎶


🧚‍♀️🧚🧚‍♂️🧚‍♀️🧚🧚‍♂️@yumena_anna_violet.japan

@yumenasuvenus

土曜YUMENA JAZZ入門(川越クラス


#dancestudio #Viola #viola #caori #violet #jazz #dance #saitama #sakado #japan#ダンススタジオ #ビオーラ #埼玉県坂戸市 #埼玉 #坂戸市 #鶴ヶ島 #川越 #川越ダンス #ダンス